Stimulace koordinačních schopností

Koordinace - nejdůležitější schopnost pro basketbal

Nesložitější částí kondičních schopností jsou schopnosti koordinační. Tyto schopnosti jsou vzájemným propojením schopností rychlostních, silových a vytrvaleckých, na výkonu se podílejí řízením a regulací pohybu.
Koordinace je charakterizována především rychlostí, přesností jednotlivých pohybů a přizpůsobením se měnícím se podmínkám.

Složky koordinačních schopností:

 • schopnost spojování pohybů (driblink - zastavení - výskok - střelba)
 • schopnost orientační (pohyb spoluhráčů, pohyb protihráčů a pohyb míče na hřišti)
 • schopnost rovnováhy (střelba, obranný pohyb, doskok)
 • schopnost reakce (rychlost a správnost přihrávky nebo vypíchnutí míče
  v obraně)
 • schopnost vnímání pohybu (pohyb paží při střelbě)
 • schopnost rytmu (načasování pohybu hráče při systému či kombinaci)
 • schopnost přizpůsobení (druh a způsob přihrávky podle postavení protihráče)
 • schopnost učenlivosti (rychlost a přesnost naučení se nové dovednosti)
 • schopnost odhadu vzdálenosti a rychlosti pohybu (odhad na míč při doskoku)

Koordinace je schopnost, které by mělo být věnováno v tréninku dětí nejvíce pozornosti.
Prostřednictvím všestranného pohybového rozvoje tak musí být položen pevný základ pro pozdější speciální koordinaci, zvládnutí techniky a úrazovou prevenci.

V basketbalu je ideálním věkem pro stimulaci koordinačních schopností období ketegorií přípravky a veškerého minižactva.

Koordinační schopnosti jsou dobře stymulovány zvládnutelnými koordinačně složitými cvičeními (jde o to, aby se hráči se svým tělem „prali", uvědomovali si své pohyby a naučili své tělo „poslouchat").
Vhodný poměr zvládnutých a nezvládnutých cviků u skupiny hráčů je 4:6.

Zvládnuté cviky se dají nacvičovat:

 • v různých obměnách (např. driblink na místě - v pohybu)
  • omezení zrakové kontroly (driblink poslepu nebo s „driblerkama")
  • zmenšování plochy opory (driblink při chůzi po obrácené lavičce)
 • v měnících se podmínkách (např. driblink na lavičce - na žíněnce)
 • se změnou rytmu (pomalý driblink - co nejrychlejší driblink)
 • současnou kombinací pohybů (driblink oběma rukama)
 • kombinací pohybů jdoucích po sobě (driblink - zastavení - výskok - střelba)
 • pod tlakem (časový limit nebo soutěživá cvičení)
 • po předchozím zatížení (technika střelby po 10ti klicích)

Cvičení pro stimulaci koordinačních schopností by se měly zařazovat v první polovině TJ. Ve více sériích by se mělo volit méně opakování. Je nutné dodržovat intervaly odpočinku.

 http://www.youtube.com/user/hordy4#p/a/u/0/ldNjZ9enAHM 

 

Pozvánka

Turnaj 3:3
2. turnaj 25.2. 2024

Špunti
1. turnaj 2. - 3. 12. 2023

Starší minižáci
1.turnaj 2. - 3.12. 2023
Mladší minžáci
1. turnaj 9. -10.12. 2023
Nejmladší minižáci
2. turnaj 25. - 26.11. 2023

Starší minižákyně
3. turnaj 2. - 3.12. 2023
Mladší minžákyně
3. turnaj  9. -10.12.  2023
Nejmladší minižákyně
2. turnaj 25. - 26.11. 2023

Anketa

Které soutěže byly letos pro tebe?

Přebor Prahy

 

34%

Pohár PBS ve hře 3:3

 

23%

Špunti

 

43%

| celkový počet hlasů: 35 |

další ankety