Stimulace koordinačních schopností

Koordinace - nejdůležitější schopnost pro basketbal

Nesložitější částí kondičních schopností jsou schopnosti koordinační. Tyto schopnosti jsou vzájemným propojením schopností rychlostních, silových a vytrvaleckých, na výkonu se podílejí řízením a regulací pohybu.
Koordinace je charakterizována především rychlostí, přesností jednotlivých pohybů a přizpůsobením se měnícím se podmínkám.

Složky koordinačních schopností:

 • schopnost spojování pohybů (driblink - zastavení - výskok - střelba)
 • schopnost orientační (pohyb spoluhráčů, pohyb protihráčů a pohyb míče na hřišti)
 • schopnost rovnováhy (střelba, obranný pohyb, doskok)
 • schopnost reakce (rychlost a správnost přihrávky nebo vypíchnutí míče
  v obraně)
 • schopnost vnímání pohybu (pohyb paží při střelbě)
 • schopnost rytmu (načasování pohybu hráče při systému či kombinaci)
 • schopnost přizpůsobení (druh a způsob přihrávky podle postavení protihráče)
 • schopnost učenlivosti (rychlost a přesnost naučení se nové dovednosti)
 • schopnost odhadu vzdálenosti a rychlosti pohybu (odhad na míč při doskoku)

Koordinace je schopnost, které by mělo být věnováno v tréninku dětí nejvíce pozornosti.
Prostřednictvím všestranného pohybového rozvoje tak musí být položen pevný základ pro pozdější speciální koordinaci, zvládnutí techniky a úrazovou prevenci.

V basketbalu je ideálním věkem pro stimulaci koordinačních schopností období ketegorií přípravky a veškerého minižactva.

Koordinační schopnosti jsou dobře stymulovány zvládnutelnými koordinačně složitými cvičeními (jde o to, aby se hráči se svým tělem „prali", uvědomovali si své pohyby a naučili své tělo „poslouchat").
Vhodný poměr zvládnutých a nezvládnutých cviků u skupiny hráčů je 4:6.

Zvládnuté cviky se dají nacvičovat:

 • v různých obměnách (např. driblink na místě - v pohybu)
  • omezení zrakové kontroly (driblink poslepu nebo s „driblerkama")
  • zmenšování plochy opory (driblink při chůzi po obrácené lavičce)
 • v měnících se podmínkách (např. driblink na lavičce - na žíněnce)
 • se změnou rytmu (pomalý driblink - co nejrychlejší driblink)
 • současnou kombinací pohybů (driblink oběma rukama)
 • kombinací pohybů jdoucích po sobě (driblink - zastavení - výskok - střelba)
 • pod tlakem (časový limit nebo soutěživá cvičení)
 • po předchozím zatížení (technika střelby po 10ti klicích)

Cvičení pro stimulaci koordinačních schopností by se měly zařazovat v první polovině TJ. Ve více sériích by se mělo volit méně opakování. Je nutné dodržovat intervaly odpočinku.

 http://www.youtube.com/user/hordy4#p/a/u/0/ldNjZ9enAHM 

 

Pozvánka

Pohár PBS 3:3
1. turnaj
6.11. 2021

Špunti roč. nar. 2012
1. setkání 
27. - 28.11. 2021
Starší minižáci roč. nar.2009

1. turnaj 2.-3.10. 2021
Pořadatelé:
BA Sparta
Tygři Praha
Kačeři Kunratice U13
Mladší minižáci roč.nar.2010
1. turnaj 9.-10.10. 2021
Pořadatelé:
Tygři Praha
BA SAparta

Nejmladší minižáci roč.nar.2011
1. turnaj 16.-17.10. 2021
Pořadatel:
Tygři Praha
Starší minižákyně roč. nar.2009
1. turnaj 2.-3.10. 2021
Pořadatelé:
HB Basket
Basket Slovanka

Mladší minižákyně roč.nar.2010
1. turnaj 9.-10.10. 2021
Pořadatelé:
HB Basket
Basket Slovanka

Nejmladší minižákyně roč.nar.2011
1. turnaj 16.-17.10. 2021
Pořadatelé:
HB Basket
Basket Slovanka

Anketa

Jaké sporty kromě basketbalu jsou tvé oblíbené?

 

0%

atletika

 

17%

fotbal

 

11%

volejbal

 

17%

přehazovaná

 

11%

plavání

 

22%

jízda na kole

 

22%

 

0%

| celkový počet hlasů: 18 |

další ankety