Často kladené otázky

Často kladené otázky z pravidel minibasketbalu
a odpovědi na ně:

(výklad některých situací v minibasketbalu)

1. Musí se hrát vždy na nízké koše ?
Odpověď: Ne, je možné výjimečně, pokud nejsou snížené koše k dispozici odehrát utkání na vysoké koše. Pokud to není povoleno rozpisem soutěží / což by být nemělo / jde o výjimku, rozhodčí zaznamenají do zápisu, utkání se musí odehrát. Proti výsledku lze podat protest, dále vše záleží na posouzení příslušného řídícího orgánu. Pokud nebyla jiná možnost a nejde o nesportovní počínání, měl by výsledek platit. Pokud je toto některým klubem zneužíváno a hra na vysoké koše se vyskytuje opakovaně, měl by být pořádající klub potrestán a utkání kontumováno.

2. Může se odehrát utkání s míčem č. 7 nebo 6?
Odpověď: Ne, ani ve výjimečném případě, pořadatel musí zajistit odpovídající míče ke hře.

3. Může se odehrát utkání s devíti / osmi hráči, hráčkami?
Odpověď: Ano, nesmí být ovšem porušeno pravidlo, že žádný hráč nebo hráčka nesmějí nastoupit více než ve dvou čtvrtinách hry. V některých čtvrtinách pak musí takovéto družstvo hrát ve čtyřech. Utkání ale musí být zahájeno v kompletní pětici.

4. Střílí se dodatkový trestný hod po dosaženém koši s faulem?
Odpověď: Ano, podle Pravidel basketbalu.

5. Může se střídat, když se píská rozskok nebo některé z družstev vyhazuje ze zámezí?
Odpověď: Ano, střídat může kterékoli družstvo, stejně jako si vzít oddechový čas.

6. Může hráč nebo hráčka nastoupit ve dvou čtvrtinách po sobě?
Odpověď: Ano, pravidla to umožňují, nesmí nastoupit ve více než dvou čtvrtinách za utkání, jinak neplatí žádné další omezení.

7. Může vystřídaný hráč nebo hráčka v téže čtvrtině vystřídat zpět?
Odpověď: Ano, libovolně často.

8. Jak se postupuje, když hráč nebo hráčka nastoupí ve třetí čtvrtině jednoho utkání?
Odpověď: Jde o chybu trenéra i zapisovatele. Hráč musí být při nejbližší příležitosti vystřídán / jakmile je zastavena hra / trenér družstva, které se provinilo, dostane technickou chybu, za kterou družstvo soupeře střílí trestné hody a následně má míč ze strany. Vše, co se mezitím událo na hřišti, platí. Pokud se tato skutečnost zjistí až po utkání, lze podat protest, o kterém rozhodne řídící orgán.

9. Je nařízena osobní obrana po celém hřišti?
Odpověď: Ne, osobní obrana je však doporučena především z metodického hlediska.

10. Odkud se střílí trestné hody u nejmladšího minižactva?
Odpověď: Pokud jsou koše nasazeny na velkých konstrukcích, střílí se z normálně vyznačené čáry trestného hodu, pokud jsou koše jen sníženy / a tedy nejsou desky přiblíženy čáře TH / vyznačí se nová čára TH o 80 cm blíže ke koncové čáře.

11. Lze udělit technickou nebo nesportovní (úmyslnou) chybu hráči nebo hráčce?
Odpověď: Ano, je to možné - posouzení situace je na rozhodčím, má však vždy využít možnosti napomenutí, pokud jde o méně závažné provinění.

12. Končí utkání při větším bodovém rozdílu než 50 bodů?
Odpověď: Ne, toto pravidlo bylo zrušeno.

13. Platí u minižactva pravidlo tří vteřin?
Odpověď: Ano, rozhodčí by měl ale posoudit, zda setrvávání ve vymezeném území přináší útočícímu družstvu nějakou výhodu, neměl by rozhodovat paušálně.

14. Platí u minižactva pravidlo osmi vteřin?
Odpověď: Ano u všech kategorií. Rozhodčí by měl přihlédnout k velikosti hřiště a vyspělosti útočníků a případně tolerovat porušení tohoto pravidla, pokud se útočící družstvo zřetelně snaží přenést míč do útočné poloviny.

15. Počítají se osobní chyby družstva ve čtvrtině?
Odpověď: Ano ve všech kategoriích podle Pravidel, pokud není Rozpisem soutěže upraveno jinak.

16. Je povinné měření 24 vteřin?
Odpověď: Ano ve všech kategoriích podle Pravidel, pokud není Rozpisem soutěže upraveno jinak.

17. Je možné použít starší druh zápisů (řádkový)? 
Odpověď: V oficiálním utkání nikoli.

18. Platí koš vystřelený za obloukem 6,75m za tři body?
Odpověď: Ne, vždy jen za dva body.

19. Lze použít desky na streetball se zakulacenými rohy?
Odpověď: Ano, ale jen zcela výjimečně, nikoli pravidelně.

20. Jak se postupuje, když se vyfauluje hráč ve 3. čtvrtině a družstvo má celkem jen 10 hráčů?
Odpověď: Konkrétní čtvrtinu dohraje postižené družstvo ve čtyřech, další / 4. / čtvrtinu opět v pěti. Podobně se postupuje i při zranění nebo vyfaulování většího počtu hráčů nebo když tato situace nastane v 1.,2. čtvrtině utkání.

Pozvánka

Pohár PBS 3:3

Špunti roč. nar. 2011

Starší minižáci roč. nar.2008

Mladší minižáci roč.nar.2009

Nejmladší minižáci roč.nar.2010

Starší minižákyně roč. nar.2008

Mladší minižákyně roč.nar.2009

Nejmladší minižákyně roč.nar.2010
Anketa

Jaké sporty kromě basketbalu jsou tvé oblíbené?

 

0%

atletika

 

11%

fotbal

 

22%

volejbal

 

0%

přehazovaná

 

11%

plavání

 

22%

jízda na kole

 

33%

 

0%

| celkový počet hlasů: 9 |

další ankety