Často kladené otázky

Často kladené otázky z pravidel minibasketbalu
a odpovědi na ně:

(výklad některých situací v minibasketbalu)

1. Musí se hrát vždy na nízké koše ?
Odpověď: Ne, je možné výjimečně, pokud nejsou snížené koše k dispozici odehrát utkání na vysoké koše. Pokud to není povoleno rozpisem soutěží / což by být nemělo / jde o výjimku, rozhodčí zaznamenají do zápisu, utkání se musí odehrát. Proti výsledku lze podat protest, dále vše záleží na posouzení příslušného řídícího orgánu. Pokud nebyla jiná možnost a nejde o nesportovní počínání, měl by výsledek platit. Pokud je toto některým klubem zneužíváno a hra na vysoké koše se vyskytuje opakovaně, měl by být pořádající klub potrestán a utkání kontumováno.

2. Může se odehrát utkání s míčem č. 7 nebo 6?
Odpověď: Ne, ani ve výjimečném případě, pořadatel musí zajistit odpovídající míče ke hře.

3. Může se odehrát utkání s devíti / osmi hráči, hráčkami?
Odpověď: Ano, nesmí být ovšem porušeno pravidlo, že žádný hráč nebo hráčka nesmějí nastoupit více než ve dvou čtvrtinách hry. V některých čtvrtinách pak musí takovéto družstvo hrát ve čtyřech. Utkání ale musí být zahájeno v kompletní pětici.

4. Střílí se dodatkový trestný hod po dosaženém koši s faulem?
Odpověď: Ano, podle Pravidel basketbalu.

5. Může se střídat, když se píská rozskok nebo některé z družstev vyhazuje ze zámezí?
Odpověď: Ano, střídat může kterékoli družstvo, stejně jako si vzít oddechový čas.

6. Může hráč nebo hráčka nastoupit ve dvou čtvrtinách po sobě?
Odpověď: Ano, pravidla to umožňují, nesmí nastoupit ve více než dvou čtvrtinách za utkání, jinak neplatí žádné další omezení.

7. Může vystřídaný hráč nebo hráčka v téže čtvrtině vystřídat zpět?
Odpověď: Ano, libovolně často.

8. Jak se postupuje, když hráč nebo hráčka nastoupí ve třetí čtvrtině jednoho utkání?
Odpověď: Jde o chybu trenéra i zapisovatele. Hráč musí být při nejbližší příležitosti vystřídán / jakmile je zastavena hra / trenér družstva, které se provinilo, dostane technickou chybu, za kterou družstvo soupeře střílí trestné hody a následně má míč ze strany. Vše, co se mezitím událo na hřišti, platí. Pokud se tato skutečnost zjistí až po utkání, lze podat protest, o kterém rozhodne řídící orgán.

9. Je nařízena osobní obrana po celém hřišti?
Odpověď: Ne, osobní obrana je však doporučena především z metodického hlediska.

10. Odkud se střílí trestné hody u nejmladšího minižactva?
Odpověď: Pokud jsou koše nasazeny na velkých konstrukcích, střílí se z normálně vyznačené čáry trestného hodu, pokud jsou koše jen sníženy / a tedy nejsou desky přiblíženy čáře TH / vyznačí se nová čára TH o 80 cm blíže ke koncové čáře.

11. Lze udělit technickou nebo nesportovní (úmyslnou) chybu hráči nebo hráčce?
Odpověď: Ano, je to možné - posouzení situace je na rozhodčím, má však vždy využít možnosti napomenutí, pokud jde o méně závažné provinění.

12. Končí utkání při větším bodovém rozdílu než 50 bodů?
Odpověď: Ne, toto pravidlo bylo zrušeno.

13. Platí u minižactva pravidlo tří vteřin?
Odpověď: Ano, rozhodčí by měl ale posoudit, zda setrvávání ve vymezeném území přináší útočícímu družstvu nějakou výhodu, neměl by rozhodovat paušálně.

14. Platí u minižactva pravidlo osmi vteřin?
Odpověď: Ano u všech kategorií. Rozhodčí by měl přihlédnout k velikosti hřiště a vyspělosti útočníků a případně tolerovat porušení tohoto pravidla, pokud se útočící družstvo zřetelně snaží přenést míč do útočné poloviny.

15. Počítají se osobní chyby družstva ve čtvrtině?
Odpověď: Ano ve všech kategoriích podle Pravidel, pokud není Rozpisem soutěže upraveno jinak.

16. Je povinné měření 24 vteřin?
Odpověď: Ano ve všech kategoriích podle Pravidel, pokud není Rozpisem soutěže upraveno jinak.

17. Je možné použít starší druh zápisů (řádkový)? 
Odpověď: V oficiálním utkání nikoli.

18. Platí koš vystřelený za obloukem 6,75m za tři body?
Odpověď: Ne, vždy jen za dva body.

19. Lze použít desky na streetball se zakulacenými rohy?
Odpověď: Ano, ale jen zcela výjimečně, nikoli pravidelně.

20. Jak se postupuje, když se vyfauluje hráč ve 3. čtvrtině a družstvo má celkem jen 10 hráčů?
Odpověď: Konkrétní čtvrtinu dohraje postižené družstvo ve čtyřech, další / 4. / čtvrtinu opět v pěti. Podobně se postupuje i při zranění nebo vyfaulování většího počtu hráčů nebo když tato situace nastane v 1.,2. čtvrtině utkání.

Pozvánka

Turnaj 3:3
odehráno

Špunti
3. turnaj 1. - 2. 6. 2024

Starší minižáci
dohráno
Mladší minžáci
dohráno
Nejmladší minižáci
dohráno

Starší minižákyně
dohráno
Mladší minžákyně
dohráno
Nejmladší minižákyně
dohráno

Anketa

Které soutěže byly letos pro tebe?

Přebor Prahy

 

31%

Pohár PBS ve hře 3:3

 

27%

Špunti

 

42%

| celkový počet hlasů: 48 |

další ankety